CESBA tool kazalniki

Iz CESBA-Wiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Uvodne besede

Obravnavana CESBA merila se uporabljajo za evidentiranje in ocenjevanje kakovosti novozgrajenih javnih stavb z energetksega in okoljskega stališča (šole, vrtci, poslovne stavbe in športne dvorane).

Vrednotenje stavb se izvaja v sistemu z največ 1.000 točkami. Te točke so razdeljene na pet ocenjevalnih kategorij:

V vsaki bonitetni kategoriji obstajajo različna merila, ki se razlikujejo med obveznimi in dodatnimi merila. Seštevek ocen vseh posameznih merilih rubriko sme biti višji od zgornje številke največjo točk.

Pregled in ocena

Vrednotenje stavbe se lahko izvaja v:

  1. času načrtovanja,
  2. času po zaključku gradnje.

Ocena temelji na seznamu kriterijev in pojasnilih. Pojasnila so tako merila kot tudi zahtevane dokumente, določene za odkrivanje.


Merila/kazalniki za javne stavbe (novogradnja)

Nr. Naslov Obvezni kriterij (M) max. Točk
A' Standardna kakovost in oprema max. 80
A1 Priključitev na javno prometno omrežje 30
A2 Okoljska kvaliteta mesta 30
A3 Kolesarnice 25
B' Postopek in kakovostno načrtovanje max. 200
B1 Odločanje in testiranje variant 25
B2 Opredelitev energetskih in okoljskih ciljev M 20
B3 Poenostavljen račun ekonomičnosti M 40
B4 Produktno upravljanje – uporaba gradbenih izdelkov z malo škodljvimi snovmi in nizkimi emisijami 60
B5 Načrtovanje, optimairanje in preverjanje energijske učinkovitosti stavb 60
B6 Informiranje uporabnikov 25
C' Energija in oskrba max. 450
C1 Potreba po ogrevanju PHPP M 100
C2 Potreba po hlajenju PHPP M 100
C3 Poraba primarne energije PHPP M 125
C4 Emisije CO2- po PHPP 75
C5 Fotovoltaični sistemi, CO2-ekvivalent 50
C6 Poraba energije M 10
C7 Poraba vode/ uporaba deževnice 20
D' Zdravlje in udobje max. 200
D1 Toplotno ugodnje poleti 125
D2 kakovostno prezračevanje- higiensko in skrb za raven hrupa 40
D3 Dnevna svetloba, količnik dnevne svetlobe 40
E' Materiali in konstrukcije max. 200
E1 OI3TGH-lc Ekološka občutljivost toplotnega ovoja 200
Skupaj max. 1000

Merila/ kazalniki za javne stavbe (Obnova)

Nr. Naslov Obvezni kriterij (M) max.Točk
A Standardna kakovost in oprema max. 25
A1 Kolesarnice 25
B Postopek in kakavostno načrtovanje max. 240
B1 Odločanje in testiranje variant 25
B2 Opredelitev energetskih in okoljskih ciljev M 20
B3 Poenostavljen račun ekonomičnosti M 40
B4 Produktno upravljanje – uporaba gradbenih izdelkov z malo škodljvimi snovmi in nizkimi emisijami 60
B5 Načrtovanje, optimairanje in preverjanje energijske učinkovitosti stavb 60
B6 Informiranje uporabnikov 25
B7 Popis in analize občutljivosti 40
C Energija in oskrba max. 500
C1 Potreba po ogrevanju PHPP M 125
C2 Potreba po hlajenju PHPP M 100
C3 Poraba primarne energije PHPP M 175
C4 Emisije CO2- po PHPP 75
C5 Fotovoltaični sistemi, CO2-ekvivalent 40
C6 Različna merjenja 10
C7 Poraba vode/ uporaba deževnice 20
D Zdravlje in udobje max. 225
D1 Toplotno ugodnje poleti 125
D2 kakovostno prezračevanje- higiensko in skrb za raven hrupa 50
D3 Dnevna svetloba, količnik dnevne svetlobe 50
E Materiali in konstrukcije max. 200
E1 OI3TGH-lc Ekološka občutljivost toplotnega ovoja 200
Skupaj max. 1000

Download